Organigram

vzw Katholieke Scholen Heusden Zolder – vzw KSHZ

Raad van Bestuur:
Mark Smeyers, Edgard Vandebroek, Mieke Vossen, Ann Vangrieken, Luc Thewissen, Magda Timmers, Henri Kelchtermans, Koen Driessens, Martine Swinnen, Heidi Braeken, Eddy Pools, Marcel Engelen, Guido Dhert, Rita De Boeck.
Gert Koninckx (Alg. dir. SFC), Johny Verduyckt (CODI BaO.), Grietje Boussu (secretariaat).

Dagelijks Bestuur:
Mark Smeyers, voorzitter  –   Mieke Vossen, ondervoorzitter  –   Martine Swinnen, penningmeester  –  Rita De Boeck, secretaris
Gert Koninckx, algemeen directeur SFC  –  Johny Verduyckt, coördinerend directeur Basisonderwijs

Organigram Vrije Scholengemeenschap Heusden-Zolder